Sposoby na bezpieczne pożyczanie pieniędzy – rodzaje, kwoty, popularność.

Zdarza się niekiedy tak, że zepsutej lodówce towarzyszy zepsuta pralka, wydatki na leczenie zębów zbiegają się z koniecznością zapłaty kolejnej raty ubezpieczenia, a także z wakacyjnym wypoczynkiem. Skąd wziąć na to wszystko pieniądze, jeśli nasze konto świeci pustkami? Najlepszym sposobem są pożyczki, w tym pożyczki przez Internet, ale o czym należy pamiętać zaciągając zobowiązania?

Pożyczki od bliskich

Bezpieczeństwo to nie tylko jedna z podstawowych potrzeb warunkujących działania człowieka, ale i konieczność we współczesnym świecie. Dlatego też, w sytuacji kiedy brakuje nam środków finansowych, w pierwszej kolejności zwracamy się o pomoc do banku, a następnie do bliskich, członków rodziny i przyjaciół.  Tak przynajmniej wynika z badania przeprowadzonego przez ICAN Research na zlecenie firmy Blue Media. Od rodziny pożyczało 42 procent respondentów, 25 proc. – od przyjaciół i znajomych. Pożyczanie pieniędzy od bliskich jest jednak często krępującym tematem, dlatego strony nie zawsze przywiązują należytą wagę do aspektów prawnych związanych z pożyczką.

Tymczasem, jeśli pożyczamy od kogoś pieniądze, to zawieramy umowę pożyczki w rozumieniu prawa cywilnego (kwestie pożyczki reguluje art. 720 do 724 kodeksu cywilnego). Z prawnego punktu widzenia, przez umowę pożyczki pieniężnej rozumie się sytuację, w której osoba, która pożyczki udziela (pożyczkodawca), zobowiązuje się przenieść określoną ilość pieniędzy na własność osoby pożyczkę zaciągającej, czyli pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca jest natomiast zobowiązany zwrócić tę samą kwotę pieniędzy, czyli spłacić pożyczkę. Taka umowa jest zatem zobowiązująca dla obu stron, czyli prawnie wiążąca. Udostępnienie pieniędzy jest już zrealizowaniem zwartej umowy.

Umowę pożyczki można zawrzeć w dowolnej formie i jeśli pożyczkodawca uzgodni z pożyczkobiorcą jej istotne warunki będzie ona ważna. Kodeks cywilny dla pożyczek przekraczających tysiąc złotych zastrzega jednak (dla celów dowodowych) określoną formę, tj. formę dokumentową. O tym, czym jest forma dokumentowa, mówi art.  77² k.c., a w jej przypadku ustawodawca określił minimalne wymogi (dwie przesłanki) jej zachowania. Mianowicie należy złożyć oświadczenie w postaci dokumentu, oraz sporządzić dokument w taki sposób, aby można było ustalić osobę składającą to oświadczenie. Przykładem zachowania formy dokumentowej zawarcia umowy pożyczki, jest wysłanie wiadomości e-mail, ze skrzynki przypisanej do konkretnej osoby, w treści której to wiadomości znajduje się oświadczenie osoby wyrażającej chęć zawarcia umowy. Decyzja o pożyczeniu sumy pieniędzy „na słowo” jest zatem nie tylko ryzykowna, ale i niezgodna z prawem.

A może z banku czy instytucji pozabankowej

Bank wciąż pozostaje instytucją do której kierujemy się najczęściej po pożyczkę, choć coraz więcej zwolenników zdobywają instytucje pozabankowe. Bank nie jest bowiem jedynym podmiotem, który takich pożyczek udziela – zajmują się tym również parabanki, zaś jedna z niewielu różnic pomiędzy tymi podmiotami polega na tym, iż nie podlegają one regulacjom Komisji Nadzoru Finansowego,  ich działanie regulują także inne przepisy niż Prawo bankowe.

W każdym jednak przypadku, decydując się na zaciągniecie pożyczki, musimy pamiętać o dwóch aspektach takiego zobowiązania:

  • konieczności ustalenia optymalnej wysokości rat, dopasowanych do możliwości finansowych (niebezpieczne jest posiadanie tak wysokiej raty, żeby obciążała budżet nie pozostawiając miejsca na nieprzewidziane wydatki);
  • ubezpieczeniu spłaty pożyczki w sytuacji, w której z uwagi na niepożądane zdarzenia losowe nie byłoby możliwości jej spłaty.

Źle dopasowana do naszych potrzeb i możliwości pożyczka (zbyt wysoka kwota, jak na nasze możliwości jej uregulowania, zbyt krótki okres spłaty, a w związku z tym – zbyt wysoka rata) powoduje powstanie tzw. pętli kredytowej, czyli sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie regulować naszych zobowiązań i w związku z tym zaciągamy kolejne pożyczki na spłatę poprzednich, zaś nasze zobowiązania rosną. Dlatego też warto pomyśleć o bezpieczeństwie pożyczki, czyli jej zaciągnięciu w takiej kwocie, która pozwoli nam na zaspokojenie potrzeb, które były impulsem do jej wzięcia, ale nie kosztem utraty płynności finansowej. Musimy zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na daną pożyczkę mnie stać, a dopiero później decydować się na kontakt z bankiem czy instytucją pozabankową. Pamiętajmy również o sprawdzeniu podmiotu, w którym pożyczkę chcemy zaciągnąć.

Niebagatelne znaczenie ma też sama umowa pożyczki, bowiem to ona określa relację pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Czytając umowę warto pytać przedstawiciela danej placówki o wszystko, czego nie rozumiemy. Podpisując dokument musimy mieć bowiem świadomość swoich praw i obowiązków, a także konsekwencji związanych z niewywiązaniem się z umowy.

Wśród pożyczek, należy wyróżnić zarówno tradycyjne ich formy (umowa zawierana jest w siedzibie firmy), jak pożyczki przez Internet. Te drugie pozwalają na szybki dostęp do dofinansowania, bez konieczności wyjścia z domu czy dodatkowych formalności. Co więcej, wśród firm udzielających takich pożyczek przez Internet są również takie, które nie sprawdzają naszej historii kredytowej w BIK. Musimy liczyć się jednak z tym, że kwota pożyczki przez Internet będzie nieco niższa – średnio jest to 2000 zł od pożyczki udzielonej w banku czy instytucji pozabankowej, co jednak jest wystarczająca kwotą na zaspokojenie nagłej potrzeby, takiej jak naprawa czy wymiana zepsutej pralki bądź lodówki. Pożyczki przez Internet będą zatem doskonałą opcją dla osób:

  • chcących szybko zrealizować transakcję na dowolny cel,
  • mających ograniczoną potrzebę finansową,
  • chcących spłacić zobowiązanie w stosunkowo krótkim okresie czasu.

Zaletą chwilówek jest ponadto uwzględnianie dochodów z różnych źródeł – nie tylko z umowy o pracę. Często bowiem, to brak udokumentowania dochodów jest właśnie przeszkodą przed zaciągnięciem pożyczki w banku.

Niezależnie jednak od rodzaju pożyczki – czy będzie ona zaciągnięta u znajomych, umowa zostanie zawarta z bankiem czy instytucją pozabankową, w sposób tradycyjny, czy będzie forma pożyczki przez Internet, musimy pamiętać, iż jesteśmy zobligowani od terminowej jej spłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *